Beställ taxi hos oss!

Välkommen till Taxi Norra Uppland med din bokning. Du når oss på 0293-140 00 dygnet runt. Nedan är några av våra tjänster du kan boka direkt via telefon.

Våra tjänster

  • Vanlig taxi

  • Godstransporter

  • Färdtjänst

  • Färdtjänst från annan kommun

  • Sjukanmäl ditt barn/friskanmäl som har skoltaxi